Hvordan måle boltsirkel (PCD)

Boltsirkelen angir antallet hjulmutre og navbolter (hjulbolter), og hvilken nominelle diameter disse ligger langs (i millimeter). Et eksempel på en boltsirkel er 5×100 som angir 5 mutrer plassert på en sirkel med 100 mm diameter. Noen av de vanligste boltsirkel-diametrene på moderne biler er 100 mm, 112 mm og 114.3 mm. Det er viktig å kontrollere hvilken boltsirkel bilen har før man kjøper felger. Gjennom årene har over 30 ulike boltsirkler blitt brukt av bilprodusenter, hvorav de fleste ikke er kompatible med hverandre. På en bil med fire bolthull, måles boltdiameteren fra bolthullets innerkant til bolthullets ytterkant eller fra senter til senter mellom bolthullene tvers over navhullet. Navbolt og hjulmutter vs. hjulbolt På biler med navbolt festes hjulene ved hjelp av hjulmutre. På biler uten navbolt brukes istedet hjulbolter. Formen til hjulmutteren (eller eventuelt hjulbolten) må samsvare med felgen. Den vanligste formen er 60 graders konisk, men kan istedet være 45 graders konisk, flat eller halvkuleformet.